Insha Allah

posted on 26 Oct 2011 12:34 by jinnykung

edit @ 26 Oct 2011 12:37:30 by nevermind

                            การที่เรารักใครสักคน ปรารถนาดีกับใครสักคน หวังดีกับใครสักคน แล้วเค้าเกิดปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นที่เราพยายามมอบให้ เค้าเรียกว่า อกหัก หรือป่าว...?เรามาหาคำตอบกับ กลอนอกหัก เหล่านี้กันดีกว่าค่ะ..~!

ไฟลัมลั่นล่า

posted on 26 Oct 2011 09:42 by jinnykung